Regulamin promocji okruszki 20% 01.02-28.02.2021r.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepie internetowym mymami.pl, prowadzonym przez Joanna Ryło Mymami.

2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepu mymami.pl.

3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach od 1 lutego do 28 lutego 2021 roku dokona zakupów w sklepie internetowym mymami.pl otrzyma dodatkowe 20% rabatu na zakupione Produkty.

4. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym mymami.pl w dniach 01.02-28.02.2021 r

5. Promocja obowiązuje we wszystkich kategoriach sklepu mymami.pl oraz Outlet.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

7. Towar zakupiony w sklepie mymami.pl, można zwrócić w okresie 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu, niezależenie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. W razie skorzystania przez klienta z możliwości zwrotu towaru na zasadach określonych w regulaminie zwrotów, Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar (cenie po rabacie). Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym mymami.pl zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: https://mymami.pl/content/8-zwroty

8. Organizatorem promocji jest Joanna Ryło Mymami z siedzibą w Chorzów, pod adresem ul. Kaliny 93/13 41-506 Chorzów, NIP 6272591343.

9. Regulamin dostępny jest na stornie internetowe sklepu mymami.pl.